Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

importowanie

Wczytanie dokumentu do programu, które wymaga jego uprzedniej konwersji. Możliwość importowania dokumentów jest przydatna dlatego, że wiele programów przechowuje swoje dane w różnych formatach plików. Importowanie zdarza się np. wtedy, gdy użytkownik wybiera polecenie Otwórz i na liście wyboru wskazuje niestandardowy dla danego programu format pliku. Por. eksportowanie.

 

importowanie.jpg