Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

impuls

Popularne określenie jednostki taryfikacyjnej stosowanej do ustalania kosztów połączeń telefonicznych. Cena za połączenie zależna jest od liczby zaliczonych w czasie jego trwania impulsów. Np. w trakcie połączenia lokalnego w godzinach szczytu pierwszy impuls zaliczany jest w momencie uzyskania połączenia, a kolejne - co trzy minuty. Tak więc koszt 10-minutowego połączenia będzie równy kosztowi czterech impulsów. W wypadku połączeń międzystrefowych impulsy naliczane są częściej niż dla połączeń lokalnych, natomiast cena impulsu dla danej taryfy zwykle pozostaje niezmienna. Abonenci coraz częściej mogą wybierać pomiędzy tradycyjnymi taryfami, w których koszt połączenia określa się za pomocą liczby impulsów, a taryfami, w których podstawą taryfikowania jest czas trwania połączenia określany z dokładnością do jednej sekundy.