Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Insert

Dwa klawisze o identycznym działaniu. Jeden z nich (z napisem Ins) znajduje się u dołu klawiatury numerycznej, drugi (z napisem Insert) natomiast na bloku klawiatury ulokowanym pomiędzy klawiaturą główną a klawiaturą numeryczną. Klawisz Insert jest najczęściej wykorzystywany do zmiany trybu edycji tekstu pomiędzy nadpisywaniem (ang. to overwrite) i dopisywaniem (ang. insert). Ang. to insert - wstawiać.