Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

1. Zdefiniowany przez autora programu sposób komunikowania się użytkownika z programem i programu z użytkownikiem. Często używa się także pojęcia interfejs użytkownika, który może być graficzny (GUI) bądź tekstowy (starsze systemy operacyjne, np. MS-DOS). 2. Urządzenie elektroniczne, które umożliwia połączenie ze sobą dwóch lub więcej urządzeń. Przykładami interfejsów są: SCSI, IDE, EIDE, port USB.

 

interfejs.jpg