Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

interpreter komend

Plik, który jest ładowany do pamięci RAM komputera przy uruchamianiu się systemu operacyjnego. Przetwarza komendy wprowadzane z klawiatury na czynności wykonywane przez komputer, np. kopiowanie czy kasowanie. Funkcję interpretera komend w MS-DOS i Windows pełni plik command.com.