Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

interpreter

Program, który zamienia kod źródłowy napisany w jednym z języków programowania na kod maszynowy zrozumiały dla procesora. Interpreter analizuje kod źródłowy linia po linii i przy każdej z nich wykonuje proces translacji. W wypadku napotkania błędu interpreter nie musi ponownie tłumaczyć kodu od początku do miejsca jego wystąpienia (tak jak to robi kompilator), tylko kontynuuje od linii zawierającej błąd. W efekcie czas potrzebny na interpretację całego kodu jest mniejszy niż przy kompilacji. Wygenerowany kod jest jednak mniej efektywny (większy, wolniejszy). Z interpreterów nie korzysta się w obiektowych językach programowania.