Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

I/O

Zbiorcze określenie na program lub urządzenie, którego zadaniem jest wprowadzenie danych do komputera lub też pobranie ich z niego. Typowe urządzenia I/O to drukarka, klawiatura, mysz, monitor. Ang. Input/Output - wprowadzanie/wyprowadzanie (danych).