Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

ISDN

Cyfrowa sieć telefoniczna, która w przyszłości być może zastąpi tradycyjną sieć analogową. Została stworzona do przekazywania nie tylko głosu, lecz także danych w postaci cyfrowej. W ISDN nie występują typowe dla tradycyjnego przekazu zakłócenia, jak szumy lub trzaski, a transmisja danych jest szybsza. ISDN, tworzony z wykorzystaniem istniejących kabli i cyfrowych central, jest częściowo dostępny w Polsce. Ang. Integrated Services Digital Network - sieć cyfrowa usług zintegrowanych. Por. BRI, PRI, kanał B, kanał D.