Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

ISO

1. Największa światowa organizacja zajmująca się standaryzacją urządzeń, w tym również komputerowych. Standardy określane przez ISO obowiązują na całym świecie. Słowo ISO nie jest skrótem - nazwa pochodzi od greckiego isos oznaczającego równy. Rdzeń izo- pojawia się w słowach pochodzenia greckiego, np. izometryczny - równomierny, izonomia - równouprawnienie. Rozwinięcie nazwy ISO to International Organization for Standarization - międzynarodowa organizacja do spraw standaryzacji. Por. ISO 8859-1, ISO 8859-2, ISO 9660. www.iso.ch 2. Jeden ze sposobów określania światłoczułości. Im wyższa czułość ISO, tym bardziej wrażliwy na padające światło jest element światłoczuły, co z kolei umożliwia wykonywanie zdjęć z ręki w słabszych warunkach oświetleniowych. Duże ISO zwiększa jednak niebezpieczeństwo pojawienia się na zdjęciach szumu elektronicznego lub ziarnistości. Aparaty cyfrowe pozwalają ustawiać czułość matrycy światłoczułej z poziomu menu użytkownika. Por. czułość filmu. 3. Wierny obraz płyty CD lub DVD, zapisany na dysku twardym komputera. Z pliku ISO możemy wypalić dowolną liczbę kopii na nagrywalnej płycie.