Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

IT

IT określa ogół wiedzy, umiejętności, technologii, mechanizmów związanych z zarządzaniem i obiegiem informacji, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach. Przetwarzanie informacji odbywa się najczęściej za pomocą komputerów, stąd często działy informatyczne określane są mianem IT. Ang. Information Technology - technologia informacyjna. Por. CRM.