Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

.NET Framework

Platforma programistyczna umożliwiająca tworzenie i uruchamianie aplikacji oraz usług napisanych dla technologii .NET. .NET Framework nie jest związana z żadnym konkretnym językiem programowania, a programy mogą być pisane w jednym z wielu języków - na przykład C++, C#, J#, Visual Basic. Zadaniem platformy .NET Framework jest zarządzanie różnymi elementami systemu: kodem aplikacji, pamięcią i zabezpieczeniami. Platforma .NET Framework składa się z trzech elementów: CLR (ang. Common Language Runtime - wspólne środowisko uruchomieniowe), biblioteki klas oraz ASP .NET. Ang. obudowa dla platformy .NET.