Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

JavaScript

Język programowania zaprojektowany przez Netscape Communications i Sun Microsystems, luźno związany z Java i mniej wydajny, gdyż jako język skryptowy nie jest kompilowany. Chętnie wykorzystywany przy tworzeniu stron WWW. Por. VBScript, ActionScript, Active-X, ASP, aplet.

 

javascript.jpg