Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

język programowania

Język służący do dialogu pomiędzy programistą a komputerem. Programy są najpierw zapisywane jako tekst zrozumiały dla programisty (tzw. kod źródłowy), później tekst ten jest tłumaczony przez kompilator na instrukcje zrozumiałe dla procesora komputera (tzw. kod maszynowy). Najpopularniejsze języki programowania to: Visual Basic, Delphi, C/C++, Pascal i Java. Każdy z nich ma własną składnię (sposób formułowania poleceń) i każdego z nich trzeba się uczyć oddzielnie - znajomość jednego nie gwarantuje rozumienia drugiego.