Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

jitter

Dane na płycie CD-ROM są zapisane w formie mikroskopijnych zagłębień (patrz pitów). W wypadku płyt CD-R te mikroskopijne jednostki danych są wypalane laserem. Jeżeli nagrywarka w czasie zapisu pracuje niedokładnie, ustalone wartości pitów odbiegają od normy. Wartość jitter jest wyrażana w nanosekundach (ns). Maksymalną dopuszczalną wartością jitter jest 35 ns. Gdy jest większa, mogą wystąpić błędy odczytu.