Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Joint Stereo

Standard skompresowanego zapisu dźwięku stereofonicznego. W czasie kodowania dźwięku do formatu Joint Stereo analizowany jest sygnał kanałów dźwiękowych. W wypadku, gdy w obu odgrywany jest ten sam dźwięk, kodek zapisuje go, używając ilości danych potrzebnych do zarejestrowania tylko jednego kanału. W ten sposób ilość danych potrzebnych do zapisania utworu jest mniejsza niż w wypadku tradycyjnego zapisu pliku z dźwiękiem stereo.