Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

kamera cyfrowa

Rodzaj nowoczesnej kamery, która zapisuje obraz i dźwięk w sposób cyfrowy na kasecie wideo. Urządzenia korzystające z tej technologii to na przykład kamery DV (zapisujące obraz i dźwięk na kasetach Mini DV) oraz kamery Digital 8 (wykorzystujące kasety Video 8).

Porównanie cyfrowych standardów zapisu wideo

Format

DV

Mini DV

DVCAM

Digital 8

Rozdzielczość w pionie

576 linii

576 linii

576 linii

576 linii

Maksymalny czas nagrania

276 min

80 min

184 min

60 min

Wymiary kamery

duże

małe

największe

małe

Waga kamery

duża

mała

największa

mała