Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

kandela (Cd)

Jednostka światłości (jaskrawości światła). Im większa wartość światłości (w kandelach), tym jaśniejsze światło. Aby porównać natężenie światła różnych monitorów, dzieli się zmierzoną wartość w kandelach przez powierzchnię ekranu (wynik otrzymamy w kandelach na metr kwadratowy: Cd/m2). Por. luks, lumen.