Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

kategoria skrętki

Określa typ kabla typu skrętka ekranowana lub skrętka nieekranowana. W zależności od kategorii, skrętka ma inne właściwości transmisyjne, które określają maksymalną prędkość przesyłu danych.

kategoria
skrętki

dane techniczne

szybkość przesyłu danych

1 nieekranowany kabel telefoniczny, służący do przesyłania głosu, nie danych nie dotyczy
2 nieekranowany kabel zbudowany z dwóch par skręconych przewodów 4 Mb/s
3 kabel zbudowany z czterech par skręconych przewodów 10 Mb/s
4 kabel podobny w budowie do skrętki kategorii 3, charakteryzujący się lepszymi parametrami transmisyjnymi 16 Mb/s
5 kabel zbudowany z czterech par skręconych przewodów, charakteryzujący się rezystancją 100 omów, niską pojemnością i małym szumem do 256 Mb/s *
6 zbudowana podobnie do kategorii 5, chcarakteryzuje się zwiększoną szybkością transmisji 622 Mb/s
* przy wykorzystaniu wszystkich przewodów można osiągnąć prędkość 1 Gb/s