Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

klasy adresów IP

Klasa adresu IP określa, jaka część składającego się z czterech bajtów adresu IP identyfikuje sieć, a jaka komputer, który znajduje się w tej sieci. Na początku istnienia internetu wprowadzono trzy rodzaje klas. Klasa A - pierwszy bajt adresu IP (może mieć wartości od 1 do 126) określa sieć, a pozostałe 3 bajty komputer. Klasa B - pierwsze dwa bajty identyfikują sieć (pierwszy bajt przyjmuje zawsze wartość od 128 do 191), a pozostałe dwa komputer. Klasa C - sieć identyfikowana jest przez trzy pierwsze bajty (pierwszy z nich ma wartość od 192 do 223), komputer przez jeden ostatni bajt. Por. maska podsieci.

Klasa Adres IP
  Adres sieci Adres komputera
Klasa A od 1. 0.0.0
do 126. 255.255.255
Klasa B od 128.0. 0.0
do 191.255. 255.255
Klasa C od 192.0.0. 0
do 223.255.255. 255