Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

klatka kluczowa

Pojęcie używane w animacji 3D i 2D oraz postprodukcji wideo. Oznacza klatkę stanowiącą stan początkowy i docelowy ruchu, stanu postaci czy efektu wideo. Między dwoma klatkami kluczowymi zachodzi animacja pośrednia. Dawniej klatki kluczowe rysowali reżyserzy czy kierownicy artystyczni, a klatki pośrednie szeregowi rysownicy. Dziś rolę szeregowych rysowników przejmują komputery.