Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

klient-serwer

Sposób pracy w sieci komputerowej, gdzie jeden lub wiele komputerów albo aplikacji wysyła żądania lub polecenia do serwera. Przykładem takich operacji jest przeglądanie stron WWW, kiedy przeglądarka wysyła do serwera stron WWW zapotrzebowania na konkretne strony. W architekturze klient-serwer działają także programy pocztowe, klienci FTP, telnet itd. Również sieci LAN działają zwykle w architekturze klient-serwer - mamy wówczas do czynienia z logowaniem się do serwera, wysyłaniem lub odbieraniem z niego plików czy drukowaniem na drukarce sieciowej. Por. sieciowy system operacyjny.