Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

klucz prywatny

Klucze (ciągi znaków) wykorzystywane do szyfrowania i rozszyfrowania danych. Klucz publiczny jest znany wszystkim, natomiast klucz prywatny znany jest tylko jego właścicielowi. Gdy osoba A chce wysłać poufną wiadomość do osoby B, szyfruje ją, używając klucza publicznego osoby B (ponieważ klucze publiczne są ogólnie znane, nie ma z tym żadnego problemu). Następnie osoba B używa swojego klucza prywatnego, aby tę wiadomość odszyfrować. W tej metodzie wykorzystywany jest klucz publiczny i klucz prywatny tej samej osoby zarówno do szyfrowania, jak i rozszyfrowania. Znając klucz publiczny osoby B, wciąż nic nie wiemy o jej kluczu prywatnym. Jedną z metod, która wykorzystuje technologię klucza prywatnego i publicznego, jest PGP.