Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

klucz rejestru

Edytory rejestru Windows przedstawiają zawartość rejestru w podobnej formie jak Eksplorator Windows przedstawia zawartość dysku twardego. Symbolizowane przez żółte ikony foldery i podfoldery w rejestrze noszą nazwę kluczy. Zadaniem kluczy jest uporządkować strukturę rejestru tak, aby łatwo można było ją przeglądać i modyfikować.

 

klucz_rejestru.jpg