Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

kod maszynowy

Język, który może zrozumieć procesor komputera - bity danych (ciągi zer i jedynek). Kod maszynowy powstaje podczas kompilacji kodu źródłowego i jest zachowany w postaci pliku, który może następnie zostać uruchomiony. Gdy tak się stanie, procesor komputera przeczyta zawartość tego pliku i wykona odpowiednie polecenia. Procesory różniące się architekturą posługują się innymi językami maszynowymi, które nie są ze sobą kompatybilne, a więc dla każdego z nich należy wykonać oddzielną kompilację programu.