Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

kombinacja klawiszy

Jednoczesne przyciśnięcie dwóch lub więcej klawiszy w celu wpisania odpowiedniego znaku, np. by ujrzeć literę ą, należy wcisnąć kombinację Alt A. Kombinacji klawiszy używa się także w celu wywołania określonego działania programu, np. naciśnięcie dwukrotnie kombinacji Ctrl Alt Del spowoduje ponowne uruchomienie się komputera wyposażonego w system operacyjny Windows 9x. Por. skrót klawiaturowy.