Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

komenda

Polecenie wydane systemowi operacyjnemu przez użytkownika. Aby je wydać, należy znać język, w jakim porozumiewa się z użytkownikiem dany system operacyjny. Komendy wpisywane z klawiatury były powszechnie stosowane za czasów systemów operacyjnych wyposażonych w tekstowy interfejs użytkownika, takich jak np. MS-DOS. Obecnie w systemach GUI komendy wydaje się za pomocą myszy, co znacznie ułatwia ich obsługę, choć można nadal korzystać z komend w trybie wiersza poleceń, w tak zwanej konsoli.

 

komenda.jpg