Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

kompatybilność

1. Możliwość współpracy ze sobą dwóch maszyn - czyli wymiany danych, uruchamiania tych samych aplikacji, szeroko pojętego komunikowania się. Dwa różne pecety są ze sobą kompatybilne, można na nich uruchomić te same systemy operacyjne i aplikacje. Jednak już pecet i Macintosh nie są ze sobą kompatybilne, głównie ze względu na fakt, że niekompatybilne są ich procesory (mają inną architekturę). Niekompatybilność można obejść, stosując emulatory. 2. Zakres, w którym dane urządzenie stosuje się do pewnych standardów. Pecety są kompatybilne z IBM PC - mogą korzystać z tych samych programów, które działały na tamtym komputerze. Podobnie modemy są kompatybilne z Hayes - co oznacza, że rozumieją zestaw poleceń zastosowanych w pierwszych modemach firmy Hayes (tzw. komendy AT).