Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

kompilator

Program, który zamienia kod źródłowy na kod maszynowy. Kompilator najpierw analizuje kod źródłowy, a dopiero potem wykonuje proces translacji. Każdy język programowania używa własnego kompilatora. Ponieważ jednak każda platforma (a czasem nawet procesor) wymaga innego kodu źródłowego, zwykle istnieje wiele kompilatorów dla jednego języka programowania. Por. interpreter.