Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

konto

1. W sieciach komputerowych lub w systemach operacyjnych dla wielu użytkowników zapis o każdym autoryzowanym użytkowniku tworzony do celów identyfikacyjnych, administracyjnych i ze względów bezpieczeństwa. Konto umożliwia korzystanie z takiego systemu. W zależności od rodzaju konta użytkownik może mieć różne prawa dostępu. 2. Konta są także zakładane w serwisach internetowych, co umożliwia identyfikowanie użytkowników korzystających z niektórych usług - np. darmowych skrzynek e-mail.