Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

konwersja

1. Zamiana formatu pliku tak, że może on zostać odczytany przez inny niż ten, w którym został stworzony program. Konwersję może wykonać program, który dysponuje odpowiednim konwerterem. Z konwersją mamy do czynienia najczęściej podczas procesów zwanych eksportowaniem i importowaniem.

2. W rozumieniu SEO jest to zdobycie lub osiągnięcie określonego wcześniej mierzalnego celu (może być to zakup produktu).