Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

korespondencja seryjna

Funkcja edytorów tekstu pozwalająca na stworzenie wielu dokumentów o podobnej treści zaadresowanych do różnych osób. Przykładem korespondencji seryjnej jest poczta reklamowa wrzucana do skrzynek na listy. Przygotowany tekst, jednakowy dla wszystkich, zostaje połączony z adresem i osobistym zwrotem do każdego odbiorcy. Dzięki opcji korespondencji seryjnej w edytorach tekstu użytkownik łatwo może tworzyć seryjne listy, na przykład zaproszenia urodzinowe. Zamiast wielokrotnie zmieniać nazwisko każdego adresata, wystarczy zaznaczyć, które fragmenty program ma zmienić, korzystając na przykład z elektronicznej książki adresowej lub z innej bazy danych zawierającej potrzebne informacje.

 

korespondencja_seryjna.jpg