Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

krzywe Beziera

Najczęściej stosowany w grafice typ krzywych - ścieżek zdefiniowanych przez położenie czterech punktów - dwóch końców zwanych węzłami oraz tzw. punktów kontrolnych opisujących kąt nachylenia. Nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego inżyniera pracującego dla firmy Renault, który stworzył formuły matematyczne opisujące krzywe stosowane w projektowaniu samochodów.Pierwszą grą wykorzystującą krzywe Beziera jest Quake 3 Arena.