Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

LAN

Rodzaj sieci komputerowej, która jest zlokalizowana na małym obszarze geograficznym - zwykle na terenie jedengo lub kilku budynków. LAN pozwala użytkownikom korzystać z tych samych zasobów - współdzielone są najczęściej drukarki, pliki oraz programy znajdujące się na serwerze. Sieć LAN korzysta z okablowania typu skrętka lub kabel koncentryczny, rzadziej medium transmisyjnym jest podczerwień, światłowód lub łącze radiowe. Sieci LAN przesyłają dane z szybkością 10, 100 lub 1000 Mbps, choć znane są i szybsze rozwiązania (por. Ethernet). Ang. Local Area Network - lokalna sieć komputerowa. Por. MAN, WAN, WLAN.