Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

lokalizacja

Przystosowanie programu komputerowego do działania w danym kraju. Lokalizacja nie sprowadza się jedynie do przetłumaczenia interfejsu programu i jego pliku pomocy. Zespół lokalizacyjny zwraca także uwagę na uwarunkowania kulturowe (np. sposób zwracania się do użytkownika) i warunki pozajęzykowe, takie jak: sposób działania, rodzaj zewnętrznych usług związanych z programem w kraju lokalizacji (pomoc techniczna, usługi dodatkowe). Brana pod uwagę jest także kompatybilność z systemem operacyjnym w lokalnej wersji językowej (dotycząca na przykład ustawień regionalnych), a także zgodność terminologii z przyjętą w innych popularnych aplikacjach.