Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

macierz dyskowa

Zestaw kilku (co najmniej dwóch) dysków twardych. Stworzony przez nie jeden dysk (tzw. macierz) ma parametry - szybkość transferu danych czy pojemność - inne niż poszczególne dyski wchodzące w skład macierzy. Na bazie macierzy dyskowych tworzy się układy typu RAID.