Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

MAPI

Zaprojektowany przez Microsoft sposób obsługi komunikatów używany podczas tworzenia programów służących do wymiany wiadomości. Dzięki MAPI możliwe jest wysłanie e-maila bezpośrednio z aplikacji takiej jak edytor tekstu czy arkusz kalkulacyjny. Ang. Messaging Application Programming Interface - Interfejs Programowania Aplikacji Komunikacyjnych. Por. POP3, SMTP.