Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

maska podsieci

Składająca się z czterech bajtów liczba wskazująca podział w adresie IP na adres sieci i adres komputera w niej się znajdującego. Przykładem maski podsieci jest liczba 255.255.255.0 informująca, że adres sieci to pierwsze trzy liczby adresu IP. Gdy komputery komunikują się ze sobą, używają maski podsieci do ustalenia, czy znajdują się w tej samej czy w innej sieci (w tym drugim wypadku korzystają z rutera do przesyłania danych).