Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

master/slave

Relacja pomiędzy dwoma urządzeniami, z których pierwsze - master (ang. mistrz) - jest nadrzędne w stosunku do urządzenia drugiego - slave (ang. niewolnik). Z relacją master/slave najczęściej mamy do czynienia przy podłączaniu dwóch urządzeń (dysków twardych, napędów CD-ROM czy napędów DVD-ROM lub nagrywarek) do kanału IDE. Aby komputer mógł odróżniać dzielące ten sam kanał urządzenia, jedno z nich dostaje rolę master, a drugie slave. Przyporządkowania tego dokonuje się za pomocą znajdujących się na nich zworek. Por. cable select.