Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

MBR

Informacje zapisane w pierwszym sektorze na dysku twardym. MBR identyfikuje wszystkie partycje znajdujące się na dysku twardym, w tym partycję systemową, z której uruchamiany jest system operacyjny. W MBR znajduje się także boot manager, który kontynuuje proces ładowania systemu operacyjnego do pamięci RAM komputera. MBR może zostać uszkodzony przez wirusy; w takim wypadku należy go odtworzyć, wydając w wierszu poleceń komendę fdisk /mbr. Ang. Master Boot Record - główny zapis wprowadzający.