Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

MIMO

Technologia pozwalająca uzyskać większy zasięg działania i prędkość przesyłania danych w sieciach WLAN. MIMO wykorzystuje zjawisko wielościeżkowości fal radiowych. Wysyłany przez nadajnik sygnał sieci dochodzi do celu kilkoma drogami (na przykład odbijając się od przeszkód). Kluczem do sukcesu jest umiejętność interpretacji przesuniętych w czasie sygnałów. Osiągnięto to poprzez zastosowanie kilku niezależnych odbiorników. MIMO jest elementem wykorzystanym w najnowszym, jeszcze niezatwierdzonym standardzie Wi-Fi (802.11n), który teoretycznie umożliwia nawiązanie połączenia z prędkością około 300 Mb/s. Ang. Multiple Input, Multiple Output, wielokrotne wejście, wielokrotne wyjście. Por. ruter Wi-Fi, sieć.