Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

MIPS

Przestarzały i obecnie już nieużywany współczynnik mierzący moc obliczeniową procesorów. Określa on, ile milionów instrukcji może przetworzyć dany procesor w ciągu sekundy. MIPS-a przestano używać jako mało miarodajny. Poszczególne instrukcje wymagają różnego zaangażowania się w nie procesora, a oprócz tego rzeczywista szybkość komputera (którą moc obliczeniowa procesora miała odzwierciedlać) zależy jeszcze od innych czynników - takich jak szybkość dysków twardych, pamięci RAM, magistrali danych. Ang. Million Instructions Per Second - milion instrukcji na sekundę. Por. FLOPS.