Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

model OSI

Standard opisujący strukturę komunikacji sieciowej. Model OSI zakłada podział systemów sieciowych na siedem niezależnych warstw. Każda z nich ma inne zadania oraz inny format danych. Na przykład warstwa sieciowa odpowiada za wyznaczenie trasy i zapewnienie łączności pomiędzy dowolnymi dwoma punktami w sieci. Przykładem urządzenia działającego w warstwie sieciowej jest ruter. Model OSI określa również sposób przekazywania danych pomiędzy warstwami. Ang. Open Systems Interconnection Reference Model - model odniesienia połączeń systemów otwartych.

 

model_osi.jpg