Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

mora

Zakłócenie obrazu wynikające z interferencji pomiędzy dwoma nakładającymi się na siebie rastrami. Zjawisko mory obserwujemy często podczas skanowania kolorowych gazet - objawia się ono w formie pasków, jednolitych wzorów lub fali. W wypadku monitorów CRT mora może powstać, gdy nastąpi interferencja pomiędzy otworami maski kineskopu a wyświetlaną rozdzielczością obrazu.