Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

MP2

Format plików muzycznych, w których dźwięk skompresowany został za pomocą algorytmu MPEG-1 Audio Layer-2 - starszego brata popularnego formatu MP3. Plik MP2 o podobnej jakości dźwięku do pliku MP3 ma większą wielkość. Jakość uważaną za bliską dźwiękowi jakości CD otrzymuje się w MP2 przy parametrze bitrate równym 192 kb/s, co odpowiada kompresji dźwięku 7,3:1. Natomiast te same parametry dla formatu MP3 wynoszą odpowiednio 128 kb/s i 11:1. Kompresja MP2 stosowana jest w formatach Video CD oraz Super Video CD do zapisu ścieżki dźwiękowej.