Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

MTBF

Parametr, który określa statystyczny czas pracy urządzenia (w godzinach), zanim ulegnie ono awarii. Wartość MTBF podaje się zwykle dla dysków twardych, w których elementy mechaniczne i magnetyczne zużywają się podczas pracy i właśnie dla nich parametr ten ma największe znaczenie. MTBF dysków twardych waha się w granicach 200 000 - 400 000, co znaczy, że awaria zdarza się raz na kilkaset lat. To oczywiście jednak tylko statystyka, która wynika z procedur testowych w laboratoriach. W praktyce awarie zdarzają się znacznie częściej i lepiej zwracać uwagę na liczbę lat gwarancji udzielanej przez producenta. Ang. Mean Time Between Failures - średni czas pomiędzy awariami.