Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

MVA

Typ matrycy LCD opracowany przez firmę Fujitsu jako kompromis pomiędzy technologiami TN i IPS. Każda komórka matrycy składa się z dwóch symetrycznych części, w których cząsteczki ciekłych kryształy są ułożone równolegle do siebie, pod kątem w stosunku do elektrod o specjalnym kształcie. Przykładając różne wartości napięcia osiąga się określony stopień ustawienia cząsteczek względem elektrod, co przekłada się na określony stopień przepuszczania światła przez ciekły kryształ. Zaletami matryc typu MVA są szerokie kąty widzenia, wysoki kontrast oraz dobre odwzorowanie kolorów. Wadą wolniejsze czasy reakcji niż w wypadku matryc TN. Ang. Multi-domain Vertical Aligment - wielodomenowe pionowe ułożenie.

 

mva.jpg