Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

MVNO

Wirtualny operator telefonii komórkowej, bez własnej sieci nadajników, lecz wykorzystujący już istniejącą infrastrukturę. Poza tym jest od firm udostępniających infrastrukturę sieciową całkowicie niezależny, a usługi sprzedaje pod własną nazwą i posiada własne taryfy. Polscy wirtualni operatorzy to między innymi myAVON i mBank mobile. Ang. Mobile Virtual Network Operator,wirtualny operator sieci komórkowej.