Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

NCQ

Technologia optymalizacji przez firmware dysku twardego kolejności zadań zapisu i odczytu danych. Ma za zadanie zminimalizować ilość niezbędnych do wykonania wszystkich zadań obrotów talerzy dysku, przez co praca zostaje wykonana szybciej. Aby dysk twardy wyposażony w NCQ mógł korzystać z tej technologii, musi ona być także wspierana przez kontroler dysków. Ang. Native Command Queuing - rdzenne kolejkowanie poleceń.