Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

NetBEUI

Protokół komunikacyjny opracowany przez firmę IBM. Działa szybko i wydajnie w małych sieciach komputerowych - do ok. 20 stanowisk, ale za jego pomocą nie można korzystać z internetu. NetBEUI to skrót od ang. NetBIOS Extended User Interface - rozszerzony interfejs użytkownika NetBIOS. Por. TCP/IP, IPX.