Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Num Lock

Klawisz, który po naciśnięciu uaktywnia klawiaturę numeryczną. Większość BIOS-ów umożliwia także automatyczne włączenie klawiatury numerycznej podczas startu komputera. Powyżej klawiatury numerycznej znajduje się dioda, która informuje użytkownika o tym, czy klawiatura numeryczna jest uaktywniona (dioda zapalona) czy też nie. Ang. number lock - włączenie cyfr.